All Düşünür yazar abdusselamsemre.com!
Yazarın Yayınlanmış Tüm Eserleri;

* (KUTBİYETİ KÜBRA) ÜVEYS EL KARANİ HAZRETLERİ

* BİR DEMET GÜL 1...8

* SEVGİ VE HOŞGÖRÜ ÖRNEĞİ DERVİŞ YUNUS

* HOCA AHMED-İ YESEVİ HZ. DİVAN-I HİKMETİNDEN ESİNTİLER 1...4

* BÜYÜK PİR ÜMMİ SİNAN HAZRETLERİ 1...2

* HACI BEKTAŞ-İ VELİ HAZRETLERİNİN MAKALATINDAN ESİNTİLER 1,2

* KIRK HADİS

* 28 SUAL

* SOMUNCU BABA HAMİDİTTİN-İ AKSARAYİ HAZRETLERİ

* HAZRETİ PEYGAMBERİN MÜEZZİNİ BİLAL-İ HABEŞİ

* MEVLANA HÜDAVENDİGAR'IN RUBAİLERİNDEN ESİNTİLER

* SOHBETLER 1...3

* ADALETİN KILICI HZ. ÖMER-ÜL FARUK (R.A)

* ASHAB-I KEHF (MAĞARADA UYUYANLAR)

* BÜYÜK PİR HASAN HÜSAMETTİN UŞŞAKİ HAZRETLERİ

* CENGİZHAN 1,2

* CENGİZHAN YASALARI

* KENZ-İ MAHFİ (GİZLİ HAZİNE)

* İBRAHİM SURESİNDEN ESİNTİLER

* TEKVİR SURESİNDEN ESİNTİLER

* İMAM-I BUHARİ HAZRETLERİ

* RAHMAN SURESİNDEN ESİNTİLER

* YASİN SURESİNDEN ESİNTİLER

* KAMER SURESİNDEN ESİNTİLER

* MÜLK SURESİNDEN ESİNTİLER

* BÜYÜK SAHABİ HZ. ABBAS (R.A)

* GÖNÜLLERİ NURLANDIRAN ALLAH'IN (CC) 99 İSMİ

* CENGİZHAN (CD)

* ALLAH'IN ARSLANI HZ. ALİ (K.V)

* HARAMEYN'DEKİ MESCİD-İ AKSA VE KUBBETÜS SAHRA

* GEÇMİŞİN VE GELECEĞİN İLMİNDE KUR'AN-I KERİM

* İKNA 1,2

* KUTBİYET-İ KÜBRA VEYSEL KARANİ HAZRETLERİ

* SIDDIK-I AZAM HZ. EBUBEKİR (R.A)

* HAYA-EDEP VE HİLM SAHİBİ HZ. OSMAN ZİNNUREYN (R.A)

* YAVUZ SULTAN SELİM DİVANINDAN ESİNTİLER

* KURAN-I KERİM'İN ANASI FATİHA SURESİ

* HİKMETLİ SÖZLER 1...3

* SAFFAT SURESİNDEN ESİNTİLER

* FIRAT

* YUŞA BİN NUN

* RAD SURESİNDEN ESİNTİLER

* DERİNDEN DE DERİN

* ZÜLKİFL PEYGAMBER

* ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI HZ.LERİNİN MARİFETNAMESİNDEN ESİNTİLER 1,2

* BÜTÜN ZAMANLARIN KİTABI KURANI KERİM VE GÜNÜMÜZÜ İLGİLENDİREN YÖNLERİ İLE EHADİSİ AHMEDİYELER