All Düşünür yazar abdusselamsemre.com!

"Hz.Ebubekir" Kitabından;

 

* Bir gün Peygamber(s.a.v.) Efendimiz, Mü’minlerin anası Hz. Aişe(r.a.)’ye şöyle buyuruyor;

“Ey Aişe! Cebrail bana Allah’tan haber verdi ki; “Allah, peygamberlerden sonra Ebubekir’in ruhunu halk etti. Onun toprağı cennetten, suyu Ab-ı hayat’tandır. Cenab-ı Hak Onun için cennette yakuttan bir köşk, inciden saraylar halk etti. Allah, benim onun hakkında dualarımı kabul etmiştir. Bu sebeple ondan günah gelmez, ibadet kapısı yüzüne kapanmaz. Kabirde komşum ve ölümümden sonra halife Ebubekir’den başkası değildir. Cebrail ve Mikail Onun halifeliğine beraber biat ettiler…” (Sayfa 9)

* Hz. Ebubekir(r.a.) Peygamber(s.a.v.) Efendimizin sünnetinin yolunda emsalsiz mücadele örnekleri verdiler. Biz Hakk’a kurbiyetin nafilelerle (sünnetlerle) mümkün olacağını biliyoruz. İşte Efendimiz(s.a.v.) bütün anasırlara Hz. Ebubekir (r.a.) ile ayak basıp ötelerden hakikatleri çağırdı. (Sayfa 15)

* Şunu çok iyi bilmeliyiz ki; insanlar kendilerinden olan bazı yönlerini Hz. Ebubekir(r.a.)’e muhabbetsiz asla kazanamayacaklardır.” (Sayfa 29)