All Düşünür yazar abdusselamsemre.com!

"Hz. Ali" Kitabından;

 

* Hz. Ali; hiçbir zaman, hiçbir savaşta Peygamberin yanından ayrılmamışlardır. Hep O’nunla olmuşlardır. Sonunda da Hayber Kalesini fethederek Hayber fatihi olmuşlardır. Kendilerinden önceki halifelerin hep adalet bakanlığını yapmışlardır. (Sayfa 5)

* Hariciler, hakem olayını benimsemekle kendilerinin esasında küfre saptığını, fakat sonra tövbe istiğfar edip doğru yolu bulduklarını söylüyorlardı. Buna göre Hz. Ali de aynı şekilde kafir olduğunu kabullenecek ve ardından da tövbe edecekti. Hz. Ali’nin düşman üzerine birlikte yürüme teklifi ancak şart yerine getirilirse düşünülebilecekti. Böylece Hariciler ile Küfa arasındaki irtibat kopmuş, onları akıl ve mantık yoluna davet etmenin fayda sağlayamayacağı anlaşılmıştı. (Sayfa 47)

* Yüce imam Hazreti Ali buyuruyor ki; “Allah’a yemin ederim ki beni yalnız mü’min olanlar sever. Bana yalnız münafıklar buğz eder.” diyorlar. (Sayfa 107)

* Güzel Kardeşim! İnsan yaşamında en çok dikkat edilecek hususlardan birisi de aleni kötülük yapmaktır. Bu hususta Hz. Ali’nin söylediği “Herkesin gözü önünde kötülük yapan, insanların en kötüsüdür.” demelerini bir düşünelim. (Sayfa 127)