All Düşünür yazar abdusselamsemre.com!

"Hikmetli Sözler-3" Kitabından;

 

* Her insan kalbinde fıtrat, potansiyeli ile uykudadır.  Uyanması için Arafat’ta bulacağı nefesi araması lazımdır. (Sayfa 15)

* İnsanları Allah-ü Zül Celal Hazretleri ruhlar âleminde yarattığı zaman hiçbir insanda nefis yoktu. Lakin her insanda nefs vardı.Sayfa 16)

* Allah'ın(c.c.) halifesi insan yaratılmış olmasa, tecellilere kapı açmış olmaz. Çünkü yüce Allah(c.c.) insanı tecellilerine sebeb-i vesile kılmıştır.(Sayfa 27)

* Haksızlıkta kazanç yolu arayan insana akıllı insan denemez. Onu sana bir gün soracak olan mutlaka vardır. Bu soru dünyada olmazsa bile ahirette adil Padişah, Cenab-ı Hak mutlaka sana bu yaptıklarını soracaktır. (Sayfa 35)

* Efendimiz Hazreti Muhammed(s.a.v.)’in güneşi ahir zamanda Mehdi’nin aynasında doğacağı için, Mehdi de son insan-ı kâmil, yani canlı Kur’an olduğundan ölümünden sonra Kur’an kitap sayfalarından silinir. Yeryüzünde o anda Allah(c.c.) diyen kalmaz. (Sayfa 36)

* Peygamber(s.a.v.)’in varisi, yani varis-i nebi olan insanlardan bir üstadı olmayanın da üstadı şeytan olur. Çünkü kadim nur tecellisine bu varis-i nebilerle ulaşılır.Sayfa 49)

* Hiçbir insan rızıksız dünyaya gelmedi. Yeter ki Allah(c.c.) ve Resulü’nün yolunda olsun.(Sayfa 60)

* Soyu Hazreti Muhammed(s.a.v.) ve peygamberlere bağlı değilse o kişiler, mudilden nemalanan sahte peygambere bağlı olduklarını bilmezler. (Sayfa 78)

* Kendini beğenenler demokrasi de olsa onlar benlikleri ile hiçbir zaman rahmet nedeni olmazlar. Bu nedendendir ki seçmenler seçimini iyi yapmak zorundadırlar. Bu da en büyük milli bir görevdir. (Sayfa 90)

* Her insan, doğal yapısında şeytanla şeytanlaşabileceği gibi, meleklerle de melekleşebilir. Dostum! Sen peygamberlerle melekleşme yolunda ol. Unutma bu yol Allah'ın(c.c.) rıza yoludur.(Sayfa 99)

* Nasıl hak yol tekse batıl yol da tektir. Hak yol cennetlere açıldığı gibi, cehennem de batıl yolun varacağı yerdir. (Sayfa 105)