All Düşünür yazar abdusselamsemre.com!

"Hacı Bektaş-ı Veli Hz.-1" Kitabından;

 

* Bilindiği gibi Peygamber(sav) Efendimiz, yani Asr-ı Saadet’te, Hz. Ali(kv)’nin annesi ile kendisi arasında vuku bulan bir olay neticesinde, bir akitleşme olmuştu. Hz. Ali(kv)’nin annesi, Hz. Peygamber(sav)’in yakın akrabası idi. Kendileri Hz. Peygamber(sav)’e; “Sizin duanız müstecap olur. Hak Teâlâ Hz.lerinin indinde kabul görür. Ben böyle inanıyorum. Bana dua edin de, Hak Teala Hazretleri bana bir erkek evlat versin.” dedi. Güzel Peygamber(s.a.v.) de henüz kendileri gençlik çağlarında olmalarına rağmen, O’na çok ilginç bir teklifte bulundu. “O doğduktan sonra O’nu bana verir misin?” dediler. O da; “O sizin olsun.” dedi.  

Günler geçip zamanı gelince bu çocuk dünyaya geldi. Fakat ne hikmetse çocuk hem gözünü açmıyor, hem de annesinin memesini tutmuyordu. Bunun üzerine anne telaşa düşüp, çareler aramaya başladı. Bu çocuğun doğumu için kendilerinden dua istediği Hz. Muhammed(s.a.v.) her halde buna çare saz olur diyerek, ondan yardım istedi. Güzel Peygamber(s.a.v.) çocuğun yanına geldiği zamanda gözünü o ana kadar hiç açmayan bu küçük, yani Hz. Ali(r.a.) gözünü o anda ilk defa Hz. Peygamber(sav)’e açıp ona bakmaya başladı. (Sayfa 20)

* Peygamber(sav)  Efendimiz buyuruyor ki;  “Ey Ehl-i Beyt! Allah(c.c.) sizin pak ve temiz olmanızı ister.” Yani ey Peygamber(s.a.v.)’in ailesinden olmaya namzet olanlar, söz verenler, Allah(c.c.), sizin temizlenmenizi ister, diyor. Peki bu temizlenme nasıl sağlanır. Bakınız burada anlatılmak istenen, kişinin temizlenmesi için nefes bulması, nazar görmesi lâzımdır. Yani burada insanı kendisinde kendisini yola çıkaracak olan manevi öğretmenlere de ihtiyaç vardır. “İyi de bu manevi öğretmenlerin kapıları nasıl açılır?”  Derseniz. Şunu hiçbir zaman unutmayalım ki bu da onları sevmekle olur. (Sayfa 36)

* Kalp namazı dediğimiz orta namazı bizzat kılmayan insanlar İlahi aşktan nasip alamazlar. Değerli Üstad Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri kendisi bir mana sultanı olarak en güzel yol göstericiler arasında yer almaktadır. Anlatımlarını da namazla anlatırken, bu şekilde gönül evinde namaz kılan bir kişi, Peygamber(sav)  Efendimizin  “Gönül Allah’ın(cc) aynasıdır.” “Gönül Allah’ın(cc) tecelli evidir.”  “Gönül Allah’ın(cc) icat makinasıdır.”  Hadis-i Şerif’lerinin iktizası,  gönül temizliği ile ibadetlerini yapmak suretiyle kişi abidler arasında yer almak suretiyle kendisi birçok manevi ordulara da sahiplenmeye gider, diye anlatımda bulunuyorlar.(Sayfa 51)

* İç dünyalarında nezahet bulan insanlar dualarını yaparlarken; “Ya Rabb-el âlemin dış dünyamdaki temizliği bana nasip ettiğin gibi, iç dünyamdaki temizliği de bana nasip et” diye dua ederler. Bu duaların müstecap olması için kendi varlıklarında bu iman suyunu bulmalarına vasıta olabilecek olan bu değer insanların örnek alınması lâzımdır.(Sayfa 67)